Interviuri Diplodocus: Emil Slușanschi, profesor@Automatică și Calculatoare, UPB

Emil este profesor în cadrul departamentului de Calculatoare din Facultatea de Automatică și Calculatoare, UPB. Specializat pe parallel computing și automatic differentiation, reușește să fie aproape de comunitate, fiind un promotor al lucrurilor făcute responsabil. Un punct forte din activitate o constituie partea academică de cercetare, plus îndrumarea studenților pentru realizarea lucrării de diplomă, dizertație.

Care este rostul lucrării de diplomă?
Lucrarea de diplomă este cartea de vizită a unui student, la finalul celor 4 ani de studiu ai programului din ciclul de licență. În timp ce majoritatea proiectelor din timpul facultății sunt stabilite de către titularii de cursuri, aplicații și laboratoare, lucrarea de diplomă este o alegere pe care studentul o face în cunoștință de cauza, având o afinitate clară cu subiectul proiectului ales, și cu domeniul în care acesta se încadrează. Pentru a putea asigura o lucrare de calitate bună, sunt necesare în mod evident mai mult decât cele 3 luni alocate oficial în cadrul semestrului 2 al anului 4 de studiu, și de aceea este recomandabil ca studenții să înceapă lucrul la lucrarea de diploma cât mai repede în timpul anului 4. Lucrarea de diploma reflectă atât specializarea principală a studentului, cât și nivelul de expertiză general pe care candidatul l-a acumulat în cei patru ani de studiu.
Care sunt atributele unei lucrări de diplomă reușite?
Lucrarea de licență trebuie să arate că studentul și-a însușit concepte teoretice și aspecte practice ale domeniului de studiu ales, că este capabil să implementeze în mod practic concepte teoretice sau să optimizeze implementări disponibile în proiecte academice sau industriale. Este necesar de asemenea ca lucrarea să fie bine redactată și prezentată, respectând standardele academice de elaborare și documentare cerute de către Universitate. Este astfel important ca atât forma cât și conținutul lucrării să fie la un nivel corespunzător.
Cum priviți colaborarea cu mediul privat pe subiectul proiectelor de diplomă? În ce măsură ar trebui implicat? Sau trebuie exclus?
Pe lângă tematicile de cercetare academică, propuse de către cadrele didactice din Universități, este desigur benefică și specificarea de către industrie și mediul privat a unor tematici pentru proiectele de diplomă. Studenții sunt în mod natural motivați să participe în proiecte cu aplicabilitate practică, mai ales că aceste activități contribuie la angajabilitatea lor, după absolvire. Nu în ultimul rând, acest tip de colaborare este fără îndoială benefic pe termen mediu și lung și pentru Universitate, deoarece ea sta la baza colaborărilor dintre mediul privat și cel academic. Tocmai în acest context, este necesar ca proiectele realizate împreună cu industria sa fie coordonate în colaborare de cel puțin un mentor din cadrul companiei și de către un cadru didactic universitar.
Adrian Grăjdeanu

Comentarii

comentarii