Forumul Tinerilor din România este federația neguvernamentală, apolitică, non-profit, care reprezintă 155 de organizații de tineret din România (6 naționale și 149 locale).
Urmărim să creăm o lume în care tinerii își pot atinge întregul potential şi susținem implicarea tinerilor din România în toate domeniile ce îi privesc.

Ce promovăm?

Participarea (mobilizare, empowerment): toţi tinerii au dreptul să participe la procesul de luare a deciziilor în plan local, naţional şi internaţional, în chestiuni ce îi privesc în mod direct.

Egalitatea în rândul tinerilor; toate entităţile membre ale Forumului sunt considerate egale.

Respectul pentru diversitate şi minorităţi: tinerii au nevoi, aspiraţii şi opinii diverse şi acest lucru trebuie recunoscut şi apreciat.

Recunoaşterea pentru contribuţiile pozitive pe care tinerii le aduc societăţii, pentru calitatea de cetăţeni pe care o au.

Nondiscriminarea: condamnăm discriminarea pe bază de convingeri politice, de naționalitate, de rasă, de sex, de religie, de orientare sexuală sau de orice alt tip.

Inovaţia: Forumul recunoaşte tinerii ca resursă şi ca parteneri în procesul de inovaţie şi dezvoltare.

Obiective:

•Stimularea participării democratice a tinerilor
– promovarea drepturilor tinerilor;
– dialogarea şi consultarea cu puterea executivă a României pentru realizarea obiectivelor de interes naţional ce privesc tinerii;
– sprijinirea programelor şi proiectelor structurilor asociative non-guvernamentale în domeniul tineretului şi derularea de programe şi proiecte proprii în folosul tineretului.

•Cercetare în domeniul politicilor publice care vizează şi/sau influenţează viaţa tinerilor
– dezbaterea şi analizarea problemelor specifice tineretului;
– organizarea de activităţi specifice pentru tineret;
– realizarea de cercetări şi studii ce vizează piaţa muncii in raport cu problematica tinerilor;
– scrierea şi implementarea de cereri de finanţare pentru programe/activităţi/proiecte ce privesc tinerii, din fonduri publice sau private, naţionale, europene şi internaţionale.

•Elaborare de recomandări cu privire la politicile publice care vizează şi/sau influenţează viaţa tinerilor
– elaborarea de strategii şi programe;
– reprezentarea intereselor tinerilor;
– realizarea de iniţiative legislative şi susţinerea de iniţiative legislative ce vizează piaţa forţei de muncă a tinerilor;
– realizarea de suporturi de curs, cărţi şi programe de formare profesională;
– contribuţie la elaborarea şi implementarea politicii naţionale în domeniul tineretului;
– contribuţie la identificarea şi soluţionarea problemelor specifice de interes naţional pentru generaţia tânără.

•Monitorizarea procesului de luare a deciziilor cu scopul de a promova drepturilor membrilor Forumului
– colaborarea cu mass media, sprijinirea activităţilor media ce sunt sinergice cu obiectivele Forumului;
– realizarea şi gestionarea de instrumente de comunicare precum pagini web, ziare, televiziuni etc.

•Ocuparea tinerilor pe piaţa muncii
– promovarea tinerilor angajaţi şi integrarea lor în piaţa muncii;
– susţinerea şi promovarea tinerilor cu aptitudini profesionale deosebite;
– furnizarea de servicii pentru stimularea ocupării forţei de muncă cu tineri prin: servicii de informare şi consultare a lucrătorilor, servicii de mediere pe piaţa muncii, derularea de activităţi, seminarii pentru formare profesională şi formare profesională continuă şi a altor acţiuni care au ca scop ocuparea în muncă;
– asistarea tinerilor ce provin din rândul grupurilor vulnerabile în vederea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă;
– implementarea de activităţi de consiliere, informare precum şi orice formă de asistenţă a tinerilor de pe piaţa muncii;
– colaborarea cu actori interesaţi ai pieţii muncii (confederaţii sindicale, confederaţii patronale, instituţii publice etc) în vederea asistării tinerilor de pe piaţa forţei de muncă şi a menţinerii acestora pe piaţa forţei de muncă o perioadă cât mai lungă de timp;
– asigurarea de asistenţă actorilor interesaţi ai pieţii muncii în vederea scrierii şi implementării de cereri de finanţare pentru programe/activităţi/proiecte ce privesc tinerii, din fonduri publice şi private naţionale, europene şi internaţionale;
– realizarea şi sprijinirea de proiecte şi programe socio-profesionale şi de gestionare a timpului liber pentru tineri.

•Incluziune socială
– promovarea de campanii şi activităţi de educare pentru tineri ce provin din grupuri vulnerabile, pentru tineri de pe piaţa forţei de muncă;
– promovarea vizitelor de studii şi schimburilor de bune practici pentru tineri ce provin din grupuri vulnerabile.

Anunțuri deschise la Forumul Tinerilor din Romania

Mai mult conținut în curând!
Până atunci fă-ți cont pe Junio dacă nu ai deja și pregătește-ți profilul. Junio este cea mai mare platformă de joburi și stagii pentru studenții din România.

Junio